Műsor figyelő

A leghamarabb értesülhetsz a legfrissebb műsorokról, filmekről, hírekről, ha feliratkozol!

Kérünk, Te is segíts!

Az árváknak, az özvegyeknek, és a betegeknek!


 

 

Videó lejátszó
2014. február 14.
Akiket nem lehet becsapni / A Reformáció emlékünnepén elhangzott igehirdetés /
A Reformáció üzenete hitem szerint az, hogy az Isten szavát igazán ismerő embereket nem lehet többé becsapni. Mai magyar valóságunknak nagy fájdalma az, hogy azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy mennyire be lehet csapni az embereket.

Hiába hallottak beszédeket a saját fülükkel, látnak botrányokat saját szemeikkel, éreznek dolgokat, irányokat a saját bőrükön, mégis ügyes manipulációval, megfelelő technikával be lehet őket csapni. Ezt tapasztaljuk, és fáj nekünk, hogy megtévesztett emberek között élünk. Elgondolkodhatunk persze azon is, hogy vajon nem vagyunk-e mi is megtévesztett emberek az élet egyéb területein.

Pál apostol itt az igében azt írja, hogy a csalóknak szinte művészi ügyességük alakult ki a csalásra, és így becsapják az embereket. Azt is írja, hogy ez ellen egyetlen dolog véd meg. Ez pedig a lelki érettség. A lelkileg teljes kor Krisztusban. Az a bonyolult mondat, aminek csak egy részét olvastam fel, erről beszél, hogy van teljes korúság, érett korúság Krisztusban. Éretté válhatunk a Krisztussal való összekapcsolódásban, megállhatunk az ördög , a bűn, saját szívünk csalásaival szemben..

Kedves Testvéreim erről az érett korúságról, felnőttkorúságról tanítson most minket igénk. Hogyan érhetjük ezt el, mi ennek az összefüggése, jellegzetessége az ige tanítása szerint.

1. Pál apostol egyéb tanításából, és az ige egyéb tanításából leszűrhetjük azt, hogy a lelki érett korúsághoz először is újjá kell születni. Az az ember lehet érett a csalárdsággal szemben, aki eleve megszabadult az ördög legnagyobb csapdájából. Az ördög legnagyobb csapdája az, hogy megtérés és újjászületés nélkül békességben lehet élni Istennel. Mit jelent megtérni és újjászületni? Elismerni azt, hogy Krisztus a fő, Krisztus van felül, Krisztus a fej. Nem én vagyok a fej, nem a sors, nem a másik ember, hanem maga Krisztus. Krisztus szava érvényesebb mint az én gondolatom. Krisztus ítélete döntő és nem az amit én gondolok, én mondok. Meglátni azt, hogy Krisztus van felül. Ő aki itt élt, meghalt, az ige szerint feltámadott és dicsőségben él, Ő van felül. Most is, és örökkön örökké.

A megtérés azt is jelenti, hogy erről a Krisztusról tudom, hogy Ő valójában zúzott, véres szenvedő, tövis koszorúzott, kigúnyolt. Ez a Fő, aki fönt van, engem is belevett az Ő tervébe, és mielőtt én megszülethettem volna, létezhettem volna, Ő értem is meghalt. Megszerezte nekem a bűnbocsánatot és az üdvösséget. A megtérés azt jelenti, hogy az ember ezt komolyan veszi, elhiszi, bizonyosság van erről a szívében, Odaáll ez elé a Krisztus elé imádságban, és megvallja a maga bűnös voltát és bűneit, és kéri ennek a Krisztusnak a kegyelmét, és kéri a Vele való közösséget a Szent Lélek által. Itt kezdődik az érett korúság, hogy elkezdődik ez az új élet.

Kedves Testvéreim! Az új élet szabadít fel bennünket a hazugság atyjának az uralma alól, a kárhozat alól. Itt kezdődik az, hogy megálljunk a csalárdsággal szemben. Újra és újra látni lehet azt, hogy embereknek az ördög sok igaz dolgot enged megélni . Engedi azt, hogy jól lássanak az élet részterületein. Jól lássanak, talán jobban mint a hívők például a házasság szentségével kapcsolatban, vagy jól lássanak politikai dolgokban. Azt kell mondanunk mégis, ha a Krisztus dicsősége felől nem látnak jól , akkor mégis csalárdságban maradnak, és a gonoszság uralma alatt el fognak kárhozni. Végül mégis becsapott maradnak.

2. Az ige aztán szól arról, hogy a teljes korúsághoz, teljességhez neveltetni kell.

Akik odafigyelnek a kegyelem üzenetére, sokszor nem értik azt, hogy miért kellene neveltetniük? Hát, én már hiszek, Krisztus üzenete, Krisztus üdvössége már bennem van. Én elértem a teljességet.

Kedves Testvérek, ez is csalárdság. Nem a teljességet érjük el amikor megtérünk, hanem elérkeztünk az üdvösséghez. Krisztus munkája folytatódik abban akiben ott az üdvösség. Krisztusnak az a célja, hogy abban az emberben aki megismerte Őt , kiformálódjon Ő maga. Ezért Isten nevelni kezd bennünket. Rengeteg a neveletlen keresztyén, aki azt mondja, hogy „én megtértem”, az élete pedig rom, az élete összevisszaság, hamisság, hazugság. Akik kifogásolják a megtérés evangéliumát mindig erre mutatnak, hogy nézd ő megtért és milyen. Ezeknek azt kell mondani, hogy azért, mert őt most egy dologban megcsalta a Sátán, azért te ne kárhozz el. Neked azért még meg kell ragadnod az üdvösséget! Őt azonban valóban becsapta a Sátán, mert azt hitette el vele, hogy már elvégződött benne az Isten munkája. Lehet, hogy eljutott az üdvösségig, de nem jutott el a teljességig. Senki ne higgye azt, hogy befejeződik Krisztus munkája az életében, megtért és azt tehet amit akar. Akkor kezdődik az iskola, a Krisztus iskolája, és a Krisztus nevelése. Akit így nevelhet a Krisztus, az érik, az lesz teljes korú. Az tud különbséget tenni igaz és hamis között. Aki pedig nem, az megáll egy csalárdságban, és abban fog szenvedni, abban nyomorog.

Kedves testvéreim, a csalárdságban megmaradva nem tudunk küzdeni az igazságért. Ha magunkban megtűrjük a csalárdságot, nem lehet tovább lépni, akkor itt megáll a történet. Az apostol azonban nem erről beszél. Senki sem csalja meg magát, és vegye észre, hogy ha az igazság birtokában van is a megtérés szempontjából, lehet, hogy a szíve mégis megcsalja minden nap. Megcsalja a sértettsége és az önigazsága, és nem ábrázolódik ki benne a Krisztus.

3. A harmadik gondolat, amit az igéből szeretnék kiemelni, hogy a teljességet munkáló növekedéshez szükséges az, hogy egybekapcsolódva legyen a Krisztus teste. Erről beszél itt az apostol. Az egész test egybe szerkesztetve különböző kapcsolatok segítségével növekedik. Növekedik a Főhöz, Aki a Krisztus. Az tud megállni a csalárdsággal szemben, akiben megvan ez a lelki összekapcsolódás Jézus Krisztussal és az Ő Egyházával . Aki érti, hogy szolgálatra kapta az életét, és a szolgálat által fog maga is növekedni, és fog az egész Krisztus test is növekedni.

Amikor Isten megújít, akkor egységre újít meg bennünket. A reformáció előtt is volt egység. Egység, amelyről azt kell mondanunk, hogy éretlen egység. Milyen az éretlen egység? Sötétségen és félelmen alapuló egység. Ez az éretlen egység. Milyen az isteni egység, az érett egység? Az szereteten alapul, szeretet által jön létre. Isten szeretete által összekapcsolódnak a lelkek, a sorsok, az emberek és növekedés történik. Krisztus dicsősége, Krisztus hatalma megjelenik a világ előtt.

A lelkileg érett korú tud megállni a csalárdság ravaszságával szemben. Erre hív bennünket az Úr. Adja meg nekünk az Úr, hogy tapasztaljuk meg, és valljuk: a megtérés által, újjászületés által igenis megszabadultunk a kárhozat csalárdságától. Aztán adja meg nekünk az Úr, hogy az igazság által akarjunk növekedni a kegyelem ismeretében. Végül adja meg nekünk, hogy Isten Lelke által egybekapcsolva kiteljesedjék bennünk a szeretet. Így újuljunk meg, reformálódjunk Isten akarata szerint. Adja ezt meg nekünk Isten és ezáltal legyünk olyan emberek, akiket nem lehet becsapni. Ámen

„...Ő Jézus Krisztus adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától , tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.”

/Efézusi levél 4. rész 11-16. versek / 

Balogh László Levente református lelkipásztor 

http://www.dabref.hu/ 

Őszinte vélemények
Lois

Lois
Gyerek

Kedves Isten! Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egyből megírtad, vagy sokat kellett törnöd a fejed? Ha én írok valamit mindíg újra kell írnom.

Larry

Larry
Gyerek

Lehet hogy Káin és Ábel nem ölte volna meg egymást annyira, ha külön szobájuk lett volna. Nálunk ez működik a bátyámmal.

Johny

Johny
Gyerek

Kedves Isten! Hogy, hogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új állatot se? Csak a régiek vannak.

Mickey
Gyerek

Kedves Isten! Ha vasárnap figyelsz a templomban, megmutatom az új cipőmet.

Marine

Marine
Gyerek

Kedves Isten! A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj?

Portrék, emberek - 24Dokumentumfilmek - 34Gyerekműsorok - 10Zenei magazin - 40Utazási magazin - 13Könyvajánló - 7Színház - 1Stúdióbeszélgetések - 8Fesztiválok - 42Bölcsességek - 36Kisfilmek - 35| 42 -8.4
Ötlet küldő

Van javaslatod, jó ötleted, amivel jobbá teheted az oldalt? Írj nekünk:

Műsorismertető

A mai napon nincs élő adás.

Szerkesztőink ajánlják
2014. március 8.
Tanítás a hitről 1/1
Hegedűs Zoltán »»
2011. május 20.
Motorozás hittel   KTV
Győrben látta vendégül a református gyülekezet, a Keresztény Motorosok Közösségét. »»
2014. szeptember 21.
Itt nem laknak zsidók c. film
Kérésre engedélyezzük a film megtekintését. Budapesti zsidó emberek élete 1942 és 45 között. Korabeli újságcikkek, és egy szemtanú elbeszélése alapján. »»